Francja

Centre Historique Minier
Zlokalizowane w Lewarde na północy Francji, Centre Historique Minier leży w sercu zagłębia węglowego.

Centrum leży na 8-hektarowym obszarze dawnej kopalni Delloye, z 8000 m2 przemysłowych budynków i szybów. Centre Historique Minier, utworzone z inicjatywy związku Houillères du Bassin du Nord-Pas de Calais, składa się z muzeum górnictwa, centrum dokumentacji i centrum naukowego poświęconego energii.

Otwarte dla publiczności w 1984r., Centrum jest dotowane przez Ministerstwo Kultury Francji, region Hauts-de-France i lokalne samorządy. Do tej pory Muzeum zostało odwiedzone przez ponad cztery miliony turystów. W 2009r. zostało wpisane na listę Zabytków Historii (Monument historique). Jest to najważniejsze muzeum górnictwa we Francji i najczęściej odwiedzana atrakcja regionu Hauts-de-France, z ok. 150 tys. odwiedzających rocznie. Ponadto, od 2012r. jest wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jako jeden z emblematycznych zabytków górniczych.

Muzeum udostępnia zwiedzającym siedem głównych wystaw tematycznych, dzięki którym zwiedzający mogą odkryć świat górnictwa: od codziennego życia górników, historii górnictwa węglowego po powstawanie złóż węgla. Mają oni także możliwość zwiedzenia kluczowych miejsc kopalni, jak łaźnie, lampownia, stajnie etc. Odwiedzający mogą „zejść pod ziemię” zrekonstruowanymi korytarzami, pokazującymi rozwój górnictwa na przestrzeni wieków, od czasów Germinalu w latach 60-tych XIX wieku aż do lat 90-tych XX wieku. Grupy zwiedzają pod opieką przewodnika i mają możliwość wzięcia udziału w spotkaniach z byłymi górnikami, które są wyjątkową okazją do poznania ich doświadczeń. Co roku organizowane są wystawy czasowe i liczne wydarzenia kulturalne.

DANE KONTAKTOWE

Addres: Rue d'Erchin, 59287 Lewarde, France
Telefon: +33 3 27 95 82 82
www.chm-lewarde.com