Niemcy

Deutsches Bergbau-Museum Bochum
‘Od skromnych początków do jednego z największych muzeów górnictwa na świecie’

Deutsches Bergbau-Museum Bochum (DBM) zostało utworzone 1 kwietnia 1930r. Od skromnych początków jako Muzeum Historyczne Górnictwa, rozrosło się przez ponad 80 lat do jednego z największych muzeów górniczych na świecie. DBM zostało wybudowane jako siedziba muzeum i nie ma przeszłości oryginalnego kompleksu górniczego, pomimo wieży szybowej nad budynkiem, która została przeniesiona z kopalni Germania w Dortmundze-Marten w 1973r. Obejmujące ok. 8000 m² przestrzeni wystawienniczej i długą na 2,5 km kopalnię pokazową, muzeum pozwala na przegląd różnych sposobów wydobycia surowców. Nie chodzi tylko o węgiel, ale również sól, złoto, srebro i miedź, jak również rzadkie złoża np. lit czy molibden. Na naszych wystawach pokazujemy relacje pomiędzy wydobyciem węgla, przetwarzaniem surowców a rozwojem kulturalnym i społecznym. Górnictwo jest badane i prezentowane jako jedna z podstawowych form ludzkiej produkcji, ale również jako gałąź gospodarki, która ciągle jest globalnie obecna i niezbędna.

Praca DBM nie jest wyłącznie ukierunkowana na wystawy i transfer wiedzy, ale również na badania i infrastrukturę badawczą. Jako jeden z ośrodków badawczych Wspólnoty Leibniza, DBM poświęca się badaniu procesów wydobycia, przetwarzania i wykorzystania surowców mineralnych. Wszystko to w kontekście przemian społecznych, kulturalnych, ekologicznych i gospodarczych, poprzez epoki historyczne. Ze specjalistycznymi laboratoriami do badania materiałów, bogatym archiwum oraz biblioteką ze zbiorami, DBM oferuje zaplecze dla naukowców z wielu różnych dziedzin. Wyniki badań zostają włączone w wystawy. Podsumowując, Deutsches Bergbau-Museum Bochum jest pamięcią kulturową przemysłu górniczego w Niemczech.

Pomiędzy rokiem 2016 a 2020 planowany jest znaczący spadek liczby wydarzeń organizowanych przez DBM. Cały budynek muzeum zostanie poddany remontowi, umożliwiającemu montaż nowych wystaw stałych. Nowy magazyn eksponatów i specjalne skrzydło badawcze będą drugim etapem prac i jednocześnie drugim krokiem w inicjatywie DBM 2020, mającej na celu ugruntowanie pozycji DBM jako ukierunkowanego na przyszłość miejsca pamięci górniczej.

DANE KONTAKTOWE

Adres: Am Bergbaumuseum 28, 44791 Bochum, Germany
Telefon: +49 234 58770
www.bergbaumuseum.de