Hiszpania

Museo de la Minería y de la Industria de Asturias
Dowiedz się więcej na temat historii górnictwa w tym regionie Hiszpanii dzięki poszczególnym sekcjom muzeum

Muzeum Górnictwa i Przemysłu Asturii (MUMI), ufundowane przez Księstwo Asturii i kasę oszczędnościową Caja de Asturias, jest hołdem dla górnictwa węglowego - działalności, która zdefiniowała rozwój społeczny i przemysłowy Asturii przez dwa stulecia. Odkrycie złóż węgla miało wielkie znaczenie dla całego regionu. Razem z nim pojawiły się huty żelaza i stali, produkcja przemysłowych materiałów wybuchowych, sieć kolejowa, poprawie uległa jakość transportu lądowego oraz usług medycznych dla pracowników sektora przemysłu. Odkrycie złóż tego minerału doprowadziło także do nowej sytuacji demograficznej i urbanistycznej w Asturii, jak również powstania ruchu robotniczego i związków zawodowych, które odegrały kluczową rolę w historii Hiszpanii.

W kolejnych działach Muzeum Górnictwa i Przemysłu Asturii można zobaczyć wiele zabytkowych maszyn, które były używane w europejskim górnictwie przed rewolucją przemysłową, jak również materiały wybuchowe używane do wydobywania minerałów. Można też doświadczyć przebywania w kopalni i poznać różne metody wydobywania węgla na powierzchnię, również za pomocą tej samej windy, która zwozi do kopalni zwiedzających.

Spacer po muzeum pozwoli na odkrycie różnych narzędzi i instrumentów, które przyczyniły się do rozwoju nauki i przemysłu, szpitali górniczych, elementów elektryki, minerałów, skamielin…


DANE KONTAKTOWE

Adres: San Vicente. El Entrego. Asturias.
Telefon: (+34) 985 66 31 33
www.mumi.es